Customer service

Ehdot

Returns & change

Burundi Munyinya

Ei varastossa
SKU
KU721

SE: Burundi Munyinya från våra vänner på Long Miles Coffee är en natural med härliga smaker av hallon, papaya och björnbär.

Long Miles Coffee Project i Burundi startades av amerikanerna Ben och Kristy Carlson, som flyttade till Burundi när de upptäckte potentialen i Burundis kaffe. 2013 byggdes den första tvättstationen, Bukeye, och året efter byggdes Heza. Deras egna tvättstationer är en viktig del av projektet och deras odlarfokuserade initiativ för att skapa bättre förutsättningar för kaffebönderna. Producenterna äger i regel inte ens en hektar mark och har en av de lägsta avkastningarna i världen på sina träd, vilket gör att de ofta behöver gå långa sträckor för extremt liten förtjänst. Utöver att Long Miles betalar en premie till producenterna, betalar man även en form av ersättning för de som har långt att färdas. Dessutom har Long Miles tack vare sina utbildningar som producenterna får, ökat producenterna skördeuttag med nästan 100 %.

Idag levererar 5125 producenter kaffe till Long Miles, från början var det 162. Landsbygden i Burundi är uppdelade i olika colline, eller kullar. Detta kaffe kommer från området kring en kulle om heter Munyinya, som ligger i södra Kayanzaregionen. Efter att bären levererats till en uppsamlingsplats och sorterats, dokumenteras varje enskild bondes volym. För denna lott lades sedan bären ut på upphöjda bäddar, där de handsorterats ytterligare och torkat långsamt i upp till 30 dagar.

 

EN: Burundi Munyinya from our friends at Long Miles Coffee is a natural processed coffee with wonderful flavours of raspberries, papaya and blackberries.

Long Miles Coffee Project in Burundi was started by Americans Ben and Kristy Carlson, who moved to Burundi when they discovered the potential of Burundi's coffee. In 2013, the first washing station, Bukeye, was built and the following year they built Heza. Their own washing stations are an important part of the project and their cultivator-focused initiatives to create better conditions for the coffee farmers. Producers usually do not even own a hectare of land and have one of the lowest yields in the world on their trees, which means that they often have to go long distances for extremely little profit. In addition to paying a premium to producers, Long Miles also pays a form of compensation for those who have far to travel. By educating the farmers Long Miles also has increased the producers harvests with almost 100%.

Today, 5125 producers deliver coffee to Long Miles, from the beginning it was 162. The countryside in Burundi is divided into different colline, or hills. This coffee comes from the area around a hill called Munyinya, located in the southern Kayanza region. After the cherries have been delivered to a collection point and sorted, each individual farmer's volume is documented. For this lot, the cherries were then laid out on raised beds, where they were further sorted and dried slowly for up to 30 days.

 

FI: Long Miles Coffeen ystäviemme Burundi Munyinua on natural-prosessoitu kahvi, jonka maussa on vadelmaa, papayaa ja karhunmarjaa.

Ben ja Kristy Carlson muuttivat Yhdysvalloista Burundiin, kun he havahtuivat burundilaisissa kahveissa piilevään potentiaalin. Long Miles Coffee Project on heidän perustama hanke, joka käynnistyi vuonna 2013 heidän rakentaessaan ensimmäisen pesuaseman Bukeyeen ja toisen Hezaan. Long Milesin perustamat pesuasemat ovat tärkeä osa tätä hanketta, jonka keskiössä ovat kahvinviljelijät. Kaiken lähtökohtana on parempien edellytyksien luominen kahvinviljelijöille. Alueen viljelijöiden tilat ovat pieniä, harvoin yli hehtaarin kokoisia ja heidän kahvipuiden tuotto-odotukset kuuluvat maailman alhaisimpiin. Näin ollen kahvista saatava tulo on myös jäänyt vähäiseksi. Sen lisäksi, että Long Miles maksaa tuottajille kahvista, niin he ovat kehittäneet erillisen korvauksen viljelijöille, jotka tuovat kahvinsa pesuasemalle pitkän matkan päästä. Long Milesin määrätietoisen viljelijöiden opastamisen ja tukemisen myötä satoja on saatu jopa tuplattua.

Tänä päivänä kahveja Long Milesille toimittaa 5125 viljelijää, kun alussa heitä oli vain 162. Burundin maaseudulla puhutaan kukkuloista, joista paikalliset käyttävät nimeä colline.Tämä kyseinen kahvi tulee Munyinya nimisen kukkulan ympäristöstä, joka sijaitsee eteläisen Kayanzan alueella. Kun kahvit on toimitettu käsittelyasemalle, niin ne lajitellaan ja määrät dokumentoidaan tarkasti. Tämän kyseisen erän kahvit ovat käsinlajiteltu ja ne ovat saaneet kuivua kuivauslavereilla jopa 30 päivän ajan.

Lue lisää Piilota