Återbetalningspolicy

ÅNGERRÄTT OCH RETUR

  Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA – Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten börjar löpa från den dagen du mottagit varan. Varan behöver returneras i ett oförändrat skick för att du som kund ska få en fullständig kreditering.  

  För att returnera en order:

  Maila oss på webshop@johanochnystrom.se och ange: 

  • Ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller på fakturan) 
  • Ditt namn och kontaktuppgifter
  • Antal och namn på de produkter som önskas returneras 

     Johan & Nyström bekräftar att returen är tillåten och skickar en retursedel. Kund ansvarar för att lämna in varorna till närmsta ombud utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Viktigt är att produkterna emballeras på ett sådant sätt att de är skyddade vid transport. Vi rekommenderar att du förpackar din retur på samma sätt som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Johan & Nyström bär du som kund också ansvaret för skadan. 

     Returadress 

     Johan & Nyström 
     Lyftkransvägen 11 
     142 50 Skogås 

      

     Återbetalning 

     Har du en obetald faktura för din order är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Detta görs enklast via Klarnas App. När vi har mottagit din retur och kontrollerat varorna återbetalar vi snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (dock ej returfrakt), senast inom 30 dagar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som du använt i den mån det är möjligt. I de fall beställning gjorts mot faktura som ännu ej är betalt, kommer fakturan att makuleras. Om du återlämnar färre produkter än vad beställningen omfattar, återbetalas endast värdet för de produkter som har returnerats. 

     7 dagars bytesrätt - Fri returfrakt! 

     Du har rätt att byta produkt under 7 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka. Kostnader som du haft för frakt eller annan utförd tjänst ersätts ej i samband med bytesrätten.  

     Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande ska du betala mellanskillnaden till Johan & Nyström. I det fall värdet på de produkter som återköps understiger värdet på de produkter som beställs i samband med byte, erbjuds du andra varor av likvärdigt värde. Vid byte erbjuder Johan & Nyström fri returfrakt. 

     För att byta en vara: 

     Maila oss på webshop@johanochnystrom.se och ange: 

     • Ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller på fakturan) 
     • Ditt namn och kontaktuppgifter 
     • Antal och namn på de produkter som önskas bytas och mot vad 

     REKLAMATION

      Om du har fått en defekt vara ber vi dig att omgående kontakta oss på webshop@johanochnystrom.se. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport. Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny.  

      Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. https://www.arn.se/konsument/ Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.