ASSAM FOP

ASSAM FOP

The Assam district is the world’s largest cultivation site for tea. The climate is ideal for growing tea with its humidity, heat and soil. The result is a tea with an intense flavour.

Assamdistriktet är världens största odlingsplats för te. Klimatet är idealiskt för att odla te med dess fuktighet, värme och jordmån. Resultatet är ett te med en intensiv smak.

Black tea

TS6 – 1 kg loose leaf tea