CHINA GUNPOWDER

CHINA GUNPOWDER

A traditional Chinese tea with a bold, smoky flavour. The leaves have been steamed, rolled and pressed into small balls which are then dried. The process allows the tea leaves to retain their good taste and enticing aroma.

Ett traditionellt kinesiskt te med en djärv rökig smak. Bladen har ångats, rullats och pressats till små bollar som sedan torkats. Processen gör att tebladen behåller sin goda smak och lockande arom.

Green tea

TG4 – 1 kg loose leaf tea