DARJEELING MARYBONG

DARJEELING MARYBONG

The garden Marybong was founded in 1876 by Louis Mandell and lies in the eastern Darjeeling valley at an altitude of 880–1.800 m. Smooth, harmonious autumn tea with a wonderfully delicate taste.

Gården Marybong grundades i 1876 av Louis Mandell och ligger i östra Darjeeling-dalen på en höjd av 880–1 800 m. Mjukt och harmoniskt höst-te med en underbart delikat smak.

Black tea

TS10 – 1 kg loose leaf tea