EASY GREY

EASY GREY

Easy Grey lives by the words of Mark Twain; “Whenever you find yourself on the side of the majority, it’s time to pause and reflect.” He loves this popular Earl Grey black tea with bergamot, and also the oft-recurring reflection breaks.

Easy Grey lever enligt Mark Twains ord; “När du är på majoritetens sida är det dags att pausa och reflektera.” Han älskar detta populära svarta Earl Grey-te med bergamott lika mycket som sina ofta återkommande reflektionspauser.

Flavoured black tea

TEG3 – 1 kg loose leaf tea