IRISH BREAKFAST

IRISH BREAKFAST

This is for those who consider the classic English Breakfast blend too weak. This is not a tea that is dressed up. It’s uncensured with its roots in Assam. Heavy and spicy to give as much flavour as possible.

Detta är för dem som tycker att den klassiska English Breakfast-blandningen är för svag. Det här är inte ett te som gör sig till, det visar tydligt sina rötter från Assam. Kraftigt och kryddigt för att ge så mycket smak som möjligt.

Black tea

TS16 – 1 kg loose leaf tea