LADY JADE

LADY JADE

Lady Jade drinks her afternoon tea in a peaceful setting. A tea with an intoxicating aroma and lovely flavour. The tea leaves, rolled into small balls, are covered with freshly picked jasmine flowers until the desired jasmine flavour is attained.

Lady Jade dricker sitt eftermiddagste i en lugn atmosfär. Ett te med en hänförande doft och härlig smak. Tebladen rullas till små bollar och täcks med nyplockade jasminblommor tills önskad jasminsdoft uppnåtts.

Green tea

TG3 – 1 kg loose leaf tea