YUNNAN FOP

YUNNAN FOP

South of the cloudy mountains is the poetic translation of Yunnan. A suitable name for a tea grown at high altitudes up to 2100 meters. These are optimal conditions if you want to grow a rich and spicy tea like this.

Söder om de molniga bergen är den poetiska översättningen av Yunnan. Ett passande namn för ett te som odlas på höga höjder upp till 2100 m. Det är optimala förutsättningar om man vill odla ett rikt och kryddigt te som detta.

Black tea / Organic

TSEKO1 – 1 kg loose leaf tea