Filosofia

Olemme joukko hyvän kahvin ystäviä, joilla on visio paremmasta kahvimaailmasta. Haluamme nostaa esiin käsityön merkitystä toimitusketjussa ja paahtaa parempaa, hauskempaa sekä kaikella tavalla kestävämpää kahvia. Kahvimme tulevat tuottajilta, joista on tullut vuosien varrella ystäviämme ja joiden kanssa jaamme yhteisen intohimon laadukkaaseen kahviin. Filosofiamme perustuu alkuperään, viljelijän ammattitaitoon sekä täydelliseen läpinäkyvyyteen. On mahtavaa huomata, että tänä päivänä yhä useampi on kiinnostunut kahvin alkuperästä ja sen laadusta. Tämä osoittaa, että olemme oikealla tiellä ja yhdessä voimme oikeasti muuttaa kahvimaailmaa!Hankintamallimme

Ajatuksemme raakakahvin ostamisesta on itse asiassa melko yksinkertainen. Ostamme todella hyvää kahvia, joka tuotetaan kestävällä tavalla ja maksamme kahvista asianmukaisen hinnan. Melko yksinkertaisen kuuloista ja näinhän kaikki varmasti alalla toimii, joku voisi ajatella. Todellisuudessa hankintamalli on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ja juuri siksi valitettavan harva toimija alalla ostaa raakakahvinsa näin. Suurin osa maailmassa juodusta kahvista on objektiivisesti tarkasteltuna laadultaan heikkoa ja se on harvoin kestävää ympäristön näkökulmasta. Lisäksi viljelijän näkökulmasta kahvi on usein taloudellisestikin kestämätöntä. Myöskään sertifikaatit eivät aina takaa, että kahvi on kaikella tapaa kestävää, sillä usein sertifikaatit keskittyvät hankintamallissa vain tiettyyn osa-alueeseen.

Emme puhu siitä, mitä muut tekevät. Tärkeintä on se, mitä itse teemme. Uskomme pitkäjänteisyyteen ja kestävyyteen. Tämä ohjenuora auttaa sekä meitä että toimitusketjun tärkeintä toimijaa eli kahvinviljelijää. Ilman kahvinvilljelijää ei olisi meitä. Siksi heitä on kohdeltava heidän ansaitsemallaan arvostuksella. Kyse on siitä, että osallistumme ja kehitymme yhdessä pidemmällä aikavälillä. Emme puhu seuraavasta satokaudesta vaan puhumme jopa kymmenen vuoden aikajänteestä. Asetamme korkeita vaatimuksia tuottajille, joiden kanssa työskentelemme, sekä kestävyyden että laadun osalta. Vastineeksi maksamme siitä hyvän hinnan ja sitoudumme ostajaksi myös seuraavalle ja sitä seuraavalle satokaudelle. Oikeudenmukainen kahviteollisuus antaa tuottajalle itselleen mahdollisuuden valvoa laatuaan ja hinnoitella kahvinsa sen mukaisesesti. Enveritasin avulla pyrimme jatkuvasti mittaamaan vastuullisuustyötä kahvitiloilla, joilta ostamme kahvia.KESTÄVÄ TAPA TOIMIA

Mikä sitten on toimintamallimme nimi? Täytyyhän sillä olla nimi, jotta se tunnistetaan ja siihen osataan liittää tiettyjä elementtejä. Direct Trade ja suorakauppa voisivat olla toimivia nimiä, mutta niidenkin käyttöön liittyy haasteita. Ehkä oleellisinta onkin karsia turhat ja jäljitettävyyttä sekä laatua heikentävät välikädet pois ja vastaavasti keskittyä löytämään ne oikeat välttämättömät välikädet toimitusketjuun.

Vaikka olemmekin globaalisti pieni toimija alalla, niin olemme kuitenkin riittävän iso, jotta volyymimme tekevät meistä hyvän kumppanin tuottajille. On tavallista, että kahvituottajilla on muutama pienempi erä erittäin korkeasti pisteytettyä kahvia ja sen lisäksi paljon laadukasta kahvia, joka ei kuitenkaan ole maultaan niin erityistä, että se kannattaisi myydä omana alkuperäkahvinaan. Kaikki ostajat luonnollisesti haluavat itselleen nuo parhaat kahvit, mutta me voimme kokomme puolesta ostaa parhaiden lisäksi myös tuottajien muut kahvit ja käyttää niitä esimerkiksi erittäin pidetyissä sekoituksissamme.

Kaikki tämä luo jatkuvuttaa ja kehittymistä molemmin puolin. Meillä on monia tuottajia, joiden kanssa olemme työskennelleet jo yli kymmenen vuoden ajan. Se, jos mikä, on meille todiste siitä, että toimintatapamme on oikea.


PAAHTAMINEN

Huippumoderni paahtimomme Tukholman Lännassa edustaa jokaista pienintä yksityiskohtaa myöten nykyaikaista erikoiskahviajattelua.

Meille jokainen kahvierä on yksilö. Siksi ne vaativat paahdon, joka nostaa juuri tämän kyseisen kahvin parhaat puolet esiin. Paahdamme kahvit pienissä erissä ja jokaisen omalla profiilillaan. Paahtamisen ammattitaito näkyy siinä, että kahvista saadaan nostettua esiin huikea määrä nyansseja, jotka peilaavat juuri tämän kyseisen kahvin alkuperää ja kulloistakin satoa. Haluamme myös, että kaikki viljelijöiden ja tuottajien tekemä kova työ maistuu jokaisessa kupissa. Testipaahdot ovat erittäin tärkeä osa paahtoprofiilien luomista ja siksi on tärkeää tehdä pohjatyö huolella, jotta lopullisesta paahtoprofiilista tulee täydellinen.