JOHAN & NYSTRÖM

Kestävyys & Direct Trade

KESTÄVÄ TAPA TOIMIA

KESTÄVÄSTI KOHTI TULEVAISUUTTA

Mielestämme ympäristön kannalta kestävä tapa toimia on alalla ainoa mahdollinen tie eteenpäin. Hyvinvoiva kahvintaimi kasvaa terveestä ja ravinteikkaasta maaperästä. Maaperän hyvinvoinnissa kaikki vaikuttaa kaikkeen eli monimuotoisuus on kaiken lähtökohta. Tehotuotannon ongelma on siinä, että se köyhdyttää hyvin nopeasti maaperän, jolloin sitä joudutaan keinotekoisesti ravitsemaan. Malli ei ole kestävä ympäristön eikä kahvituottajan toimeentulon kannalta.

Olemme kovan työn ansiosta osa toimitusketjua, jossa jokainen tekee töitä yhteisen tavoitteemme eli ympäristön kannalta kestävämmän kahvituotannon eteen. Kun raakakahvit saapuvat lopulta paahtimollemme, niin meidän tuotantomme jatkaa sitä työtä, jonka eteen jo niin moni on ketjun aikana antanut työpanoksensa. Paahdamme kaiken kahvin biokaasulla ja kaikki tuotantomme käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla. Viimeisessä vaiheessa myös kaikki toimituksemme ovat logistiikkakumppanimme toimesta ilmastokompensoituja.

PAREMPAA KAHVIA

PAVUSTA KUPPIIN

Kolmannen osapuolen verifioimaa

Enveritas

Me tiedämme ostavamme vain parhaita kahveja ja luotamme kahvikumppaneihimme. Tunnemme myös asiakkaidemme luottavan meihin. Silti koemme, että on tärkeää saada tavallemme toimia myös kolmannen osapuolen arvio.

Enveritas on nk. NPO eli non profit organization. He työskentelevät yhdessä tuottajien kanssa joka puolella kahvimaailmaa. Enveritasin tehtävänä on lisätä tietoutta ja parantaa kahvituottajien edellytyksiä harjoittaa elinkeinoaan. Samalla he tekevät tärkeää työtä kestävämmän kahvituotannon puolestapuhujina, joka luonnollisesti kulkee käsi kädessä sen kanssa, että kahvilla voi ylipäätänsä elättää itsensä myös tulevaisuudessa. Enveritaksen tekemä työ perustuu YK:n kehitysohjelmaan (UNDP) ja sen maksajia olemme me eli kahvipaahtimot. Enveritaksen työ ei koskaan aiheuta mitään kuluja viljelijöille ja tuottajille. Enveritaksen rooliin kuuluu myös kriittisesti tarkastella alan sertifikaatteja ja ehdottaa parannuksia niissä mahdollisesti piileviin puutteisiin.

Enveritaksen avulla raakakahvin ostajat sekä paahtimot voivat myös löytää uusia kumppaneita, jotka toimivat Enveritas Verified -arvioinnin mukaisesti eli kestävästi sekä eettisesti.

www.enveritas.org

Pitkät tuottajasuhteet

DIRECT TRADE

Laadukas ja kestävästi tuotettu kahvi on mielestämme ainoa tapa toimia kahvialalla. Toimitusketjun läpinäkyvyys on tässä avainasemassa.

Päästäksemme tavoitteisiimme meidän on tarkasteltava olemassa olevia toimintatapoja ja reagoitava sekä monissa tapauksissa parannettava niitä. Ostamalla suoraan tuottajalta voimme olla varmoja, että kaikki menee oikein - ei ylimääräisiä välikäsiä, joiden mukana tieto ja osaaminen ei olekaan enää käytettävissämme.

Mutta aina voimme tehdä enemmän. Läpinäkyvyyden ja selkeyden lisäksi olemme lisänneet kaksi muuta kriteeriä, joiden kautta määrittelemme Direct Trade -hankintamallin: pitkäjänteisyys ja tiiviit suhteet. Yhdessä Direct Trade -tuottajiemme kanssa arvioimme kahvia ja suunnittelemme tulevaisuutta. Näin vahvistamme sekä omaa että toistemme liiketoimintaa. Yhdessä meistä tulee parempia!

Täältä voit lukea lisää

DIRECT TRADE

PROJEKTIT

Tapamme tehdä töitä – yhdessä tuottajien kanssa, luo molemminpuolista aitoa sitoutumista, joka on huikea voimavara kahvialalla.

Meillä on ollut lukuisia projekteja tuottajiemme kanssa, joiden avulla on parannettu jotain yhdessä päätettyä asiaa. Tällaiset projektit ovat tärkeitä nykyhetkessä, mutta samalla ne luovat pohjaa myös tulevalle kehitykselle. Luonnollisesti kaikki projektit joissa olemme mukana tulevat normaalien kahviostojen päälle eli haluamme tukea projekteilla meidän olemassa olevia tuottajasuhteita.

Myös asiakkaamme voivat lähteä mukaan tukemaan projekteja ostamalla kyseisiltä tuottajilta tulevia kahveja. Olemme yhdessä osa muutosta!

J&N x FAF Coffees

LISÄÄ LINNUNLAULUA

Bobolink eli heinäturpiaali on pienikokoisten varpuslintujen sukuun kuuluva lintu, joka talvehtii Etelä-Amerikassa. Kun yhtäkkiä kahviviljelijät havahtuivat siihen, että tuttua hieman metallisen kaltaista sirkutusta kuului yhä harvemmin, niin jotain oli tehtävä. Metsien raivaaminen mm. kahvin, muiden joukossa, viljelyyn oli ajanut heinäturpiaalit ahtaalle. Tästä sai alkuna Bob-o-link -projekti.

Tämä projekti on osa FAF Coffee:n isompaa ”For a healthy soil” hanketta, jossa mekin olemme mukana. Hankkeessa varoja ohjataan agronomeille, jotka yhdessä paikallisten Bob-o-link -tuottajien kanssa keskittyvät maaperän hyvinvointiin ja monimuotoisuuden tukemiseen. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on vähentää lannoitteiden käyttöä ja lisätä maaperän hyvinvointia ja tuottavuutta luontaisen monimuotoisuuden kautta. Agronomit laativat jokaisen tilan kanssa yksilöllisen suunnitelman projektin vaiheista ja tavoitteisiin pääsemistä arvioidaan vuosittain.

Projektin alkupääoman lisäksi ohjaamme 0,5€ jokaista myytyä Bob-o-link espressokiloa kohden projektin rahoitukseen.

Lue lisää täältä

J&N x LONG MILES COFFEE

AURINKOPANEELEITA JOULULAHJAKSI

Jouluprojektin 2022 toteutimme yhdessä Long Miles Coffeen kanssa. Projektin tavoitteena oli asentaa pieni aurinkovoimala heidän kahvinkäsittelyasemansa katolle Burundissa ja näin turvata aseman sähkönsaanti. Päivärytmi Burundissa menee niin, että sadonkorjuun aikaan valoisa aika käytetään kahvisadon keräämisen ja illan pimeä aika sen lajitteluun. Valaisun lisäksi sähköä tarvitaan vesipumpuille, erottelulaitteille sekä monille muille laitteille.

Aikaisemmin sähkö on tuotettu dieselaggregaateilla ja usein polttoaineen saanti on epävarmaa ja lisäksi siitä on tullut koko ajan entistä kalliimpaa. Myöskään ympäristön kannalta sähkön tuottaminen aggregaatilla ei ole hyvä asia paikallisesti eikä globaalisti.

”Light is coming!” – kuului spontaani iloinen huudahdus, kun aurinkovoimalan asentajat saapuivat paikalle. Johan & Nyström Joulukahvista ohjattiin 2€ per myyty kilo tähän projektiin ja lisäksi korvasimme kyseisen vuoden perinteiset asiakasjoululahjamme lahjoituksilla tähän projektiin. Yhteensä rahoitimme projektia reilulla 8000 € summalla.

Ja ne aggregaatit? Ovat edelleen tallella, mutta keräävät pölyä varaston nurkassa.

MANIFESTIMME

Kahvi on meille iso asia ja tulee aina olemaan.

Haluamme että se on sitä myös teille. Emme usko, että kahvin suhteen olemme koskaan valmiita vaan aina voimme tehdä asioita paremmin. Kahvi voi aina maistua paremmalta ja olla ympäristön kannalta kestävämmin tuotettu. Emme kuitenkaan yksin voi muuttaa kahvialaa, joten haluamme jatkuvasti omalla esimerkillämme haastaa koko alaa tekemään asioita paremmin. Me olemme hyvässä asemassa, kun saamme työskennellä parhaiden kahvituottajien kanssa, jotka jakavat visiomme kaikille paremmasta kahvimaailmasta. Tätä samaa kohti haluamme koko alan menevän.

Lue lisää

TÄRKEIMMÄT KUMPPANIMME

Tärkeimmät kumppanimme löytyvät Coffee belt :iksi nimetyltä vyöhykkeeltä, joka sijaitsee päiväntasaajalta 20 leveysastetta pohjoiseen ja etelään. Alue kattaa mm. Väli- ja Etelä-Amerikan sekä Afrikan.

ESITTELYSSÄ

Mikä on erikoiskahvi?

Voidakseen vertailla ja arvioida laatua oikeudenmukaisesti ympäri maailmaa, kansainvälinen kahviorganisaatio SCA on kehittänyt 100-asteikkoisen mittarin. Kaikki kahvi, joka saa 80 pistettä tai enemmän, kelpaa erikoiskahviksi.

Lue lisää

FILOSOFIA & VISIOMME

Me olemme yhtä tuottajiemme kanssa. Ei ole meitä tai heitä. Teemme tätä yhdessä. Tuottajiemme joukossa on yhtälailla useista tuottajista koostuvia osuuskuntia kuin perheomistuksessa olevia tiloja, joilta ostamme kahvin suoraan. Kaiken keskiössä on tehdä töitä ihmisten kanssa, jotka haluavat tuottaa laadukasta kahvia kestävällä tavalla ja yhdessä voimme onnistua siinä.

Lue lisää

KAHVILAMME

Kahvilamme Helsingissä ja Tukholmassa ovat aina käymisen arvoisia paikkoja olitpa sitten kahviammattilainen tai vasta kahvista innostunut.

Lue lisää

TILAA KAHVEJAMME KOTIISI

Meillä on neljä eri kahvikategoriaa. House-sarjasta löytyvät tutut maut ja ekslusiivisesta Prime-sarjasta löytyvät ne kaikista parhaat kahvit. Näiden välistä löytyvät vielä Flavours ja Farmers -sarjat.

Osta nyt

Brew guides

Tästä löydät meidän perusteelliset oppaat hyvän kahvin valmistamiseen. Oppaissa käydään läpi myös jauhatuskarkeuden tärkeys, jos kahvi jauhetaan itse. Kahvin määrä suhteessa vesimäärään on myös erittäin tärkeässä roolissa.

Lue lisää